ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં કોરોના વકર્યોઃ વસ્ત્રાપુરના કાસા વ્યોમા ફલેટમાં કોરોનાના 42 કેસ નોંધાતા કન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કર્યો
અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં કોરોના વકર્યોઃ વસ્ત્રાપુરના કાસા વ્યોમા ફલેટમાં કોરોનાના 42 કેસ નોંધાતા કન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોન જાહેર કર્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ