અમદાવાદના જુહાપુરામાં પતંગની દોરી વાગતા યુવક ઈજાગ્રસ્ત, સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો
અમદાવાદના જુહાપુરામાં પતંગની દોરી વાગતા યુવક ઈજાગ્રસ્ત, સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ