ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદના ગુલાબનગરની ફેકટરીમાં ટાંકી સાંફ કરવા ઉતરેલા 2 શ્રમિકોના ગૂંગળામણના કારણે મોત
અમદાવાદના ગુલાબનગરની ફેકટરીમાં ટાંકી સાંફ કરવા ઉતરેલા 2 શ્રમિકોના ગૂંગળામણના કારણે મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ