અમદાવાદના ગીતા મંદિર બસપોર્ટને બોંબથી ઉડાવવાની ધમકી ભર્યો પત્ર મળવાનો મામલો, ક્રાઇમબ્રાંચે ઉત્તરપ્રદેશથી એક શખ્સની કરી અટકાયત, મોબાઇલ નંબર ટ્રેસ કરી ધમકી ભર્યા પત્ર લખનારા વ્યક્તિની મળી ભાળ, પત્ર લખનાર વ્યક્તિ પોતે જ છે કેમ તે અંગે તપાસ શરૂ
અમદાવાદના ગીતા મંદિર બસપોર્ટને બોંબથી ઉડાવવાની ધમકી ભર્યો પત્ર મળવાનો મામલો, ક્રાઇમબ્રાંચે ઉત્તરપ્રદેશથી એક શખ્સની કરી અટકાયત, મોબાઇલ નંબર ટ્રેસ કરી ધમકી ભર્યા પત્ર લખનારા વ્યક્તિની મળી ભાળ, પત્ર લખનાર વ્યક્તિ પોતે જ છે કેમ તે અંગે તપાસ શરૂ