અમદાવાદના ખાનપુરમાંથી SOG ક્રાઇમે લાખોનું ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું, યુવતી સહિત ચાર શખ્સોની ધરપકડ, ડ્રગ્સ આપનાર મુખ્ય આરોપી થયો ફરાર
અમદાવાદના ખાનપુરમાંથી SOG ક્રાઇમે લાખોનું ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું, યુવતી સહિત ચાર શખ્સોની ધરપકડ, ડ્રગ્સ આપનાર મુખ્ય આરોપી થયો ફરાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ