અમદાવાદના ક્રિકેટરસિયો માટે મોટા સમાચારઃ સૈયદ મુસ્તાક અલી ટ્રોફીની ટી-20 મેચ મોટેરા સ્ટેડિયમમાં રમાશે, 4 ક્વાર્ટર ફાઇનલ, 2 સેમિફાઇનલ મેચ અને ટ્રોફીની ફાઇનલ મોટેરામાં રમાશે
અમદાવાદના ક્રિકેટરસિયો માટે મોટા સમાચારઃ સૈયદ મુસ્તાક અલી ટ્રોફીની ટી-20 મેચ મોટેરા સ્ટેડિયમમાં રમાશે, 4 ક્વાર્ટર ફાઇનલ, 2 સેમિફાઇનલ મેચ અને ટ્રોફીની ફાઇનલ મોટેરામાં રમાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ