અમદાવાદના કાલુપુરમાં મકાન ધરાશયી થતા 5 વર્ષની બાળકી અને માતાનું ઘટના સ્થળે મોત. અન્ય એક 14 વર્ષીય બાળકીને ગંભીર ઇજા પહોંચી.
અમદાવાદના કાલુપુરમાં મકાન ધરાશયી થતા 5 વર્ષની બાળકી અને માતાનું ઘટના સ્થળે મોત. અન્ય એક 14 વર્ષીય બાળકીને ગંભીર ઇજા પહોંચી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ