અમદાવાદના ઓઢવમાંથી ઠગ દંપતી પોલીસ સકંજામાં, ઈનામના ડ્રોના નામે કરતા હતા છેતરપિંડી, છેલ્લા 26 વર્ષથી ઠગ દંપતી હતા ફરાર, પોલીસે બાતમીના આધારે પ્રકાશ પંડયા અને પ્રફૂલાબેન પંડયાની કરી ધરપકડ
અમદાવાદના ઓઢવમાંથી ઠગ દંપતી પોલીસ સકંજામાં, ઈનામના ડ્રોના નામે કરતા હતા છેતરપિંડી, છેલ્લા 26 વર્ષથી ઠગ દંપતી હતા ફરાર, પોલીસે બાતમીના આધારે પ્રકાશ પંડયા અને પ્રફૂલાબેન પંડયાની કરી ધરપકડ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ