અમદાવાદના ઓગણજમાં સ્કૂલ બસની અડફેટે એક યુવકનું મોત, પોલીસે બસના ડ્રાઇવરની અટકાયત કરી તપાસ શરૂ કરી
અમદાવાદના ઓગણજમાં સ્કૂલ બસની અડફેટે એક યુવકનું મોત, પોલીસે બસના ડ્રાઇવરની અટકાયત કરી તપાસ શરૂ કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ