અમદાવાદઃ કાપડ બજારમાં છેતરપિંડીની વધતી ઘટનાઓના પગલે ગુજરાત ગાર્મેન્ટ મેન્યુ. એસો.એ 14 વેપારીને બ્લેકલિસ્ટ કર્યાં.
અમદાવાદઃ કાપડ બજારમાં છેતરપિંડીની વધતી ઘટનાઓના પગલે ગુજરાત ગાર્મેન્ટ મેન્યુ. એસો.એ 14 વેપારીને બ્લેકલિસ્ટ કર્યાં.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ