ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદઃ આજે લોકો સી-પ્લેનમાં મુસાફરી નહીં કરી શકે, વેબસાઇટમાં ટેકનિકલ સમસ્યાના કારણને લઇને ઓનલાઇન બુંકિગ ન થતા આજની ટ્રીપ રદ્દ કરાઇ
અમદાવાદઃ આજે લોકો સી-પ્લેનમાં મુસાફરી નહીં કરી શકે, વેબસાઇટમાં ટેકનિકલ સમસ્યાના કારણને લઇને ઓનલાઇન બુંકિગ ન થતા આજની ટ્રીપ રદ્દ કરાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ