ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અભિનેત્રી કંગના રણૌત કેસમાં બોમ્બે હાઇકોર્ટની BMCને ફીટકાર, BMCની કાર્યવાહી અધિકારોનો દુરપયોગ, બંગલાના નુકસાનની સ્વતંત્ર તપાસ કરો
અભિનેત્રી કંગના રણૌત કેસમાં બોમ્બે હાઇકોર્ટની BMCને ફીટકાર, BMCની કાર્યવાહી અધિકારોનો દુરપયોગ, બંગલાના નુકસાનની સ્વતંત્ર તપાસ કરો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ