અફઘાનિસ્તાન- કાબુલમાં મોટો ધમાકો થયો, બેના મોત, 3 ઘાયલ
અફઘાનિસ્તાન- કાબુલમાં મોટો ધમાકો થયો, બેના મોત, 3 ઘાયલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ