અફઘાનિસ્તાનઃ કાબુલના ગુરૂદ્વારા રોડમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ, અનેક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર
અફઘાનિસ્તાનઃ કાબુલના ગુરૂદ્વારા રોડમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ, અનેક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ