આજથી ચાલુ થયું છે પંચક ભુલથી પણ ન કરશો આ કામ

ધર્મ ડેસ્ક : ભારતીય જ્યોતીષની વાત કરીએ તો પંચકને ખુબ જ અશુભ માનવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે હાલનાં સમયમાં કોઇ પણ શુભ કામ કરી શકાય નહી. આજ ધનિષ્ઠા નક્ષત્રની સાથે સાથે પંચકની શરૂઆત થઇ ચુકી છે. પંચક ખાસ પાંચ નક્ષત્રમાં જ બેસે છ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ 22-09-2017               શુક્રવાર માસ    આસો પક્ષ    શુક્લ     તિથિ    બીજ નક

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ 21-09-2017               ગુરૂવાર માસ    આસો પક્ષ    શુકલ તિથિ    એકમ નક્ષત્ર   &nb

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ 20-09-2017            બુધવાર માસ    ભાદરવો પક્ષ    કૃષ્ણ તિથિ    અમાસ નક્ષત્ર    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

19-09-2017               મંગળવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    ચૌદસ
નક્ષત્ર &nbs

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

18-09-2017               સોમવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    તેરસ
નક્ષત્ર    માઘ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

17-09-2017            રવિવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    બારસ
નક્ષત્ર    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
16-09-2017               શનિવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    અગિયારસ
નક્ષત્ર    પુષ્ય
યોગ    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
15-09-2017            શુક્રવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    દશમ
નક્ષત્ર    પુનર્વસુ
યોગ &nb

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

14-09-2017               ગુરૂવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    નોમ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

13-09-2017               બુધવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    આઠમ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

12-09-2017            મંગળવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    સાતમ
નક્ષત્ર    


Recent Story

Popular Story