જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

14-09-2017               ગુરૂવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ 13-09-2017               બુધવાર માસ    ભાદરવો પક્ષ    કૃષ્ણ તિથિ    આઠમ નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

12-09-2017            મંગળવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    સાતમ
નક્ષત્ર    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

11-09-2017            સોમવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    છઠ્ઠ
નક્ષત્ર    ભ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાગ

10-09-2017               રવિવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    ચોથ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
09-09-2017               શનિવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    ત્રીજ
નક્ષત્ર    રેવતી
યોગ    વૃ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

08-09-2017            શુક્રવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    કૃષ્ણ
તિથિ    બીજ
નક્ષત્ર    

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું રાશી ભવિષ્ય

રાશિ    કુંભ    (ગ.શ.ષ.સ)

મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
મુશ્કેલીઓમાંથી માર્ગ મળશે
સુખ અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ થશે
ગુમાવેલ ધન પાછુ મળશે
નોકરીયાતને સારા ફળની પ્રાપ્તિ થશે

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

06-09-2017               બુધવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    પૂનમ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ
05-09-2017            મંગળવાર
માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    ચૌદસ
નક્ષત્ર    ધનિષ્ઠા
યોગ &nbs

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

04-09-2017               સોમવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    તેરસ
નક્ષત્ર  

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

03-09-2017               રવિવાર

માસ    ભાદરવો
પક્ષ    શુક્લ
તિથિ    બારસ
નક્ષત્ર  

loading...
loading...

Recent Story

Popular Story