જાણો -આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 29 જૂન
ગુરૂવાર
અષાઢ સુદ છઠ
પૂર્વા ફાલ્ગુની
સિદ્ધિ
તૈતુલ
સિંહ

રાશી ભવિષ્ય


જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ તા. 28 જૂન બુધવાર અષાઢ સુદ પાંચમ મઘા વજ્ર બાવા સિંહ રાશી ભવિષ્ય મેષ રાશી (અ.લ.ઇ)  ભાગ્યબળમા વૃદ્ધી થશે. 

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 26 જૂન
સોમવાર
અષાઢ સુદ ત્રીજ
પુષ્ય
વ્યાધાત
તેતુલ
કર્ક

રાશી ભવિષ્ય


મેષ  (અ.લ.ઇ) 
પૈસાની બાબતમાં સાચવીન

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 24 જૂન 
શનિવાર
જેઠ વદ અમાસ
આદ્રા
વરિધી
બાળવા
મિથુન

રાશી ભવિષ્ય


મેષ (અ.લ.ઇ) 
ખોટા ખર્ચાઓથી બચવું. 

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 23 જૂન
શુક્રવાર
જેઠ વદ ચૌદસ
રોહીણી
ગંદ
વિષ્ટિ
વૃષભ

રાશી ભવિષ્ય

મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
માનસિક ચિંતા અનુભવશો. 

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 21 મે
રવિવાર
વૈશાખ વદ દસમ
પૂર્વભદ્રા
વિષ્કામભા
વિષ્ટિ
મીન

રાશી ભવિષ્ય


મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
મુશ્કેલીઓ માંથી માર

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 19 જૂન
સોમવાર
જેઠ વદ દસમ
રેવતી
શોભના
વણીજ
મીન

રાશી ભવિષ્ય


મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
વ્યવસાયમા નવી તકો મળશે. 

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 18 જૂન
રવિવાર
જેઠ વદ નોમ
પૂર્વ ભદ્રા
સૌભાગ્ય
તૈતુલ
મીન

રાશી ભવિષ્ય


મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
મુશ્કેલીઓ માંથી માર્ગ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 17 જૂન
શનિવાર
જેઠ વદ આઠમ
પૂર્વ ભદ્રા
આયુષ્માન
બાળવા 
કુંભ
પૂર્વભાદ્રાપાડા

રાશી ભવિષ્ય


મેષ :- (અ.લ.ઇ)  

જાણો -આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 16 જૂન
શુક્રવાર
જેઠ વદ સાતમ
સતભિષા
પરીધી
વિષ્ટિ
કુંભ

રાશી ભવિષ્ય


મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
નવા કામકાજ અને પ્રવાસ મા

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 15 જૂન
ગુરૂવાર
જેઠ વદ છઠ
ઘનિષ્ઠા
વિષ્કામભા
ગરીજા
કુંભ


રાશી ભવિષ્ય


 મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
- કામકાજમ

જાણો - આજનો તમારો દિવસ કેવો રહેશે, રાશી ભવિષ્ય & આજનું પંચાંગ

આજનું પંચાંગ

તા. 14 જૂન
બુધવાર
જેઠ વદ પાંચમ
શ્રવણ
વૈધરુથી
કૌલવ
મકર


રાશી ભવિષ્ય


મેષ :- (અ.લ.ઇ)  
ભવિષ્યની યોજના બનાવ

loading...

Recent Story

Popular Story


loading...