એક ભારતીય હેક કર્યું 'Tinder', પછી...

By : Janki 03:57 PM, 21 February 2018 | Updated : 03:57 PM, 21 February 2018
ડેટિંગ એપ ટીન્ડરમાં એક બગ મળી આવ્યો છે અને તે ભારતીય હેકર દ્વારા ખુલ્લો પાડવામાં આવ્યો છે. સુરક્ષા સંશોધક આનંદ પ્રકાશને ફેસબુક એકાઉન્ટ કીટ સર્વિસ દ્વારા ટીન્ડરમાં લોગ ઇન કરી શકાય છે, તે શોધી કાઢ્યું છે. આ કરવા માટે તેમને ફેસબુકથી 5000 ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ટીન્ડરે 1250 ડોલરનું ઇનામ આપ્યું.આનંદ પ્રકાશને સમજાવ્યું છે કે જે યુઝર ટીન્ડર એપ્લિકેશન માટે યુઝર નેમ તરીકે મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરે છે તે યુઝર આ બગનો શિકાર હી શકે છે.  જે યુઝર પોતાના મોબાઇલ નમબેરથી લોગ ઇન કરે છે તેમના ટિન્ડેર એકાઉન્ટ હેક કરવા ખુબ સેહલા છે. આ ફેસબુક એકાઉન્ટ કીટ દ્વારા શક્ય બન્યું હતું.

સુરક્ષા સંશોધક આનંદ પ્રકાશને કહ્યું છે કે આ બગ સાથે, જે  એકાઉન્ટ મોબાઇલ નંબર સાથે લોગ ઇન કરતા હતા તે તમામ ટીન્ડર યુઝર્સ જોખમમાં હતા. તેમણે એ પણ જણાવ્યું હતું કે તે કહેવું મુશ્કેલ છે કે કેટલા લોકોનું એકાઉન્ટ અત્યાર સુધી હેક થયા છે.

આનંદ પ્રકાશન મુજબ, ટીન્ડર વેબ અને ટીન્ડર મોબાઇલ એપ બંને યુઝર્સના મોબાઇલ નંબર દ્વારા લોગ ઇન કરી શકે છે. લોગ ઇન સેવા ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. ફોન નંબર સાથે લોગ ઇન કર્યા પછી જ ટીન્ડરને accountkit.com પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવે છે. નોંધપાત્ર રીતે, એકાઉન્ટ કિટ એક ફેસબુક પ્રોડક્ટ છે જે યુઝરોને ફોન એપ્લિકેશન્સ દ્વારા કેટલીક એપ્લિકેશન્સમાં નોંધણી કરીને લોગ ઇન કરવા દે છે. લોગ ઇન વિકલ્પ ઇમેઇલ દ્વારા પણ ઉપલબ્ધ છે. જો કે, આને પાસવર્ડની આવશ્યકતા નથી અને એપ્લિકેશન દ્વારા કોઈપણ અન્ય એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કરી શકાય છે અને આનંદ પ્રકાશને આ સમસ્યાને દૂર કરી છે.

આનંદ પ્રકાશને આ અંગે ફેસબુક અને ટીન્ડરને માહિતી આપી હતી, ત્યારબાદ બંને કંપનીઓએ આ ભૂલ સુધારી હતી.Recent Story

Popular Story