બોટાદમાં પોલીસ અને કોંગ્રેસી મહિલા કાર્યકરો વચ્ચે થઈ ઝપાઝપી

By : HirenJoshi 12:03 PM, 12 October 2017 | Updated : 12:03 PM, 12 October 2017
બોટાદઃ બોટાદમાં પોલીસ અને કોંગ્રેસી મહિલા કાર્યકરો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી. મહિલા કાર્યકરો ગઢડામાં ગરીબ કલ્યાણ મેળાનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસ સાથે ઘર્ષણ સર્જાયુ હતુ. મહિલાઓ વધુ ઉગ્ર બનતા પોલીસે 5 મહિલા કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી.

મહત્વનું છે કે પાછલા કેટલાક દિવસથી ભાજપના વિવિધ કાર્યક્રમનો કોંગ્રેસ વિરોધ કરી રહી છે અને સરકાર સામે બંડ પોકારી રહી છે.Recent Story

Popular Story