વલસાડ LCBએ 6 બોગસ ડોક્ટરોને ઝડપી પાડ્યા, ખોટા બોર્ડ લગાવી કરતા હતા પ્ર

વલસાડઃ શહેર LCB પોલીસે વાપી અને ડુંગરામાંથી 6 જેટલા બોગસ ડોક્ટરોને ઝડપી પાડયા છે. LCB પોલીસને ડોકટરો પાસેથી ખોટા પ્રમાણપત્રો મળી આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ડોકટરે ખોટા બોર્ડ મારીને પ્રેક્ટિસ પણ કરી રહ્યા હતા.

જુઓ અમારો ખાસ અહેવાલ " રાજકારણમાં ગુજરાત "

  • Aaje Gujarat (આજે ગુજરાત) | 17th December'17

  • સુરતમાં બુકીઓ કોંગ્રેસની જીતનુ લગાવી રહ્યા છે અનુમાન

  • "પરિણામ પહેલા ભાજપ દ્વારા શપથ વિધિની તૈયારીયો" :સૂત્ર